Van het voor 2016 beschikbare gestelde budget is in de periode januari - augustus 2016 ongeveer een derde uitgegeven. De voorgenomen prestaties verlopen echter volgens planning. De voorbereiding van de plannen en projecten heeft vooral in het eerste half jaar plaatsgevonden; de realisatie en uitvoering van de projecten vindt vooral in de tweede helft van 2016 plaats. Het is de verwachting dat het budget voor 2016 op € 300.000 na geheel wordt ingezet.

Overzicht Investeringsfonds Impuls Ede

  Bedragen x € 1.000

Speerpunt

Toegekend 1e tranche 2016

Toegekend 2e helft 2016

Totaal begroot 2016

Verwachting  totaal 2016

Overschot / tekort

Aanvraag 1e tranche 2017

Duurzaamheid (programma 5)

305

430

735

660

75

385

Food (programma 4)

515

168

683

603

80

370

KennisAs Ede Wageningen (programma 4)

185

125

310

310

0

335

Buitengebied (programma 5)

250

263

513

463

50

378

Levendig centrum (programma 4)

190

545

735

735

0

260

Vervolg mEdemaken (programma 8)

0

80

80

80

0

40

Citymarketing (programma 8)

100

252

352

255

97

20

Evenementen (programma 8)

0

60

60

60

0

60

IABW (programma 4)

200

0

200

200

0

200

Totaal

1.745

1.923

3.668

3.366

302

2.048