Uitgangspunt

Als vertrekpunt voor het meerjarenperspectief geldt de vastgestelde Perspectiefnota 2017-2020. Hierbij is tevens rekening gehouden met de gevolgen van de door uw gemeenteraad aangenomen amendementen.

Overzicht meerjarenperspectief Perspectiefnota 2017-2020      

  Bedragen x € 1.000

Omschrijving

2016

2017

2018

2019

2020

Perspectiefnota 2017-2020

8.955 N

6.322 N

3.040 N

 787 V

 528 V

Amendementen 30 juni 2016

Scenario Fietsstad - aanvullende middelen

65 N

40 N

80 N

80 N

Beleidsformatie ten behoeve van projecten Fietsplan

13 N

13 N

▪   dekking binnen Fietsplan

 13 V

 13 V

Zwemproduct

40 N

40 N

40 N

Amendementen perspectiefnota (7 juli 2016)

A5 - Impuls parkeren Ede-Centrum

85 N

100 N

100 N

100 N

100 N

A12 - Parkeren - wijzigen tijden betaald parkeren

75 N

75 N

75 N

75 N

A13 - Retailvisie

pm

pm

pm

pm

pm

Subtotaal amendementen

85 N

240 N

255 N

295 N

295 N

Totaal perspectiefnota na amendementen

9.040 N

6.562 N

3.295 N

 492 V

 233 V