Evenementen is geen apart speerpunt; vanwege het belang van evenementen is voor zowel 2015, 2016 als 2017 een bedrag toegekend vanuit het investeringsfonds. Evenementen zijn immers belangrijk voor Ede. Het zorgt ervoor dat inwoners (oud en jong) trots zijn op hun stad, het zorgt voor de komst van bezoekers buiten Ede, het zorgt voor een economische spin off (bestedingen). Vanuit de speerpuntprogramma's Food, Citymarketing en Levendig Centrum wordt ook ingezet op (het ontwikkelen van) evenementen(beleid). In 2017 zal een integraal evenementenbeleid en een evenementenloket vorm krijgen waar ook de hieronder beschreven evenementen een plaats krijgen. Voor de 'Heideweek', 'Summerloverszdance' en 'Statues by Night' is vanuit het fonds budget beschikbaar gesteld.

Wat hebben we inmiddels gerealiseerd en wat zijn onze verwachtingen?
Evenement: Heideweek
De Heideweek heeft een grote groep vaste sponsoren en heeft de afgelopen jaren met de vernieuwde programmering nieuwe sponsoren aan zich weten te binden. De Heideweek 2016 was een groot succes. Op de Markt vonden vier grote muziekevenementen plaats. Op vrijdag 26 augustus was het Heideweek Culinair. Het Museumplein programmeerde drie avonden. De Centrum-activiteiten van de Heideweek trokken per avond zeker 6.000 bezoekers. Hoewel het mooie weer zeker een rol speelde, was ook de programmering dit jaar erg goed. Opvallend dit jaar was de mix tussen jonge en wat oudere bezoekers. Dat zorgde voor een gemoedelijke en gezellige sfeer. De Heideweek heeft de afgelopen jaren heel erg ingezet op een groot en groots programma in het centrum. Daarin is de organisatie geslaagd. Nu zijn ze aan het finetunen als het gaat om kwaliteit, verbetering interne organisatie en veiligheid.

Evenement: Summerloversz Dance
Dit evenement vindt sinds drie jaar plaats op tweede Pinksterdag. Het evenement is gratis toegankelijk voor jongeren vanaf 18 jaar en duurt van 14.00 tot 22.00 uur. Summerloversz is een commercieel evenement; omdat het gratis toegankelijk is, heeft de organisatie subsidie nodig voor het realiseren van een aantal faciliteiten zoals hekken, toiletten en veiligheidssluizen. In 2014 waren er ongeveer 3.500 bezoekers. In 2015 liep het aantal op tot 5.000 over de hele dag, waarvan 4.000 unieke bezoekers. Dit jaar is het slechter bezocht vanwege het weer.

Evenement: Statues by Night
Dit evenement vindt plaats door het hele centrum en duurt van 20.00 tot 23.00 uur. De SBE is partner in dit evenement. Naast een bijdrage van € 5.000 heeft de SBE een belangrijke rol in de organisatie van dit evenement. De afgelopen twee edities waren er zeker 15.000 bezoekers naar het centrum van Ede gekomen. Dit jaar vindt het plaats op zaterdag 8 oktober. Deze datum is gekozen omdat in de maand oktober het centrum in het teken staat van het kunstfestival Art&Food; Statues by Night haakt daar op aan. In 2017 zal Status bij Night weer plaatsvinden voorafgaand aan het tweejaarlijkse World Living Statues in Arnhem. Voor het jaar 2016 zullen er geen internationale beelden zijn; gezocht wordt naar een combinatie van professionele beelden met goede amateurs.

Budget
Op dit moment vindt een evaluatie en herijking van het huidige evenementenbeleid plaats. Dit proces loopt parallel aan de doorontwikkeling van City Marketing. Eén van de onderwerpen is een evenementenbudget voor alle publieksevenementen met bijbehorend aanvraagproces en toetsingskader. Om de hierboven genoemde evenementen ook in de jaren 2018 en verder te continueren, zal aanvullend budget nodig blijven.