Bedragen x € 1.000

Programma

Begroting
2017

Prognose
2018

Prognose
2019

Prognose
2020

01 Maatschappelijke voorzieningen

Lasten

21.656 N

20.481 N

20.755 N

20.677 N

Baten

786 V

553 V

537 V

538 V

Saldo

20.869 N

19.928 N

20.218 N

20.140 N

Storting reserves

629 N

342 N

293 N

277 N

Onttrekking reserves

1.738 V

671 V

730 V

273 V

Saldo resultaat

19.761 N

19.599 N

19.780 N

20.144 N

02 Preventieve ondersteuning

Lasten

23.699 N

22.617 N

22.517 N

22.587 N

Baten

2.450 V

2.451 V

2.452 V

2.456 V

Saldo

21.249 N

20.166 N

20.065 N

20.132 N

Storting reserves

198 N

183 N

183 N

183 N

Onttrekking reserves

225 V

73 V

73 V

73 V

Saldo resultaat

21.222 N

20.275 N

20.174 N

20.241 N

03 Individuele ondersteuning

Lasten

109.523 N

108.401 N

107.796 N

107.735 N

Baten

25.128 V

25.153 V

25.168 V

25.128 V

Saldo

84.395 N

83.248 N

82.628 N

82.607 N

Storting reserves

534 N

638 N

739 N

739 N

Onttrekking reserves

106 V

138 V

106 V

106 V

Saldo resultaat

84.823 N

83.748 N

83.261 N

83.240 N

04 Economie en Mobiliteit

Lasten

16.998 N

18.750 N

16.385 N

17.138 N

Baten

13.359 V

18.412 V

13.084 V

14.117 V

Saldo

3.639 N

338 N

3.301 N

3.022 N

Storting reserves

333 N

2.699 N

282 N

290 N

Onttrekking reserves

1.265 V

328 V

328 V

327 V

Saldo resultaat

2.707 N

2.709 N

3.255 N

2.984 N

05 Ruimtelijke ontwikkeling

Lasten

59.917 N

51.939 N

61.203 N

59.118 N

Baten

51.102 V

49.726 V

63.037 V

54.647 V

Saldo

8.814 N

2.213 N

1.834 V

4.471 N

Storting reserves

15.128 N

13.542 N

31.611 N

28.612 N

Onttrekking reserves

15.397 V

7.728 V

22.025 V

25.130 V

Saldo resultaat

8.546 N

8.027 N

7.752 N

7.953 N

06 Veiligheid

Lasten

10.386 N

9.382 N

9.412 N

9.355 N

Baten

877 V

277 V

277 V

277 V

Saldo

9.509 N

9.105 N

9.134 N

9.077 N

Storting reserves

0

67 N

56 N

124 N

Onttrekking reserves

9 V

0

0

0

Saldo resultaat

9.500 N

9.172 N

9.190 N

9.202 N

07 Kwaliteit leefomgeving

Lasten

31.932 N

33.274 N

33.603 N

33.237 N

Baten

15.372 V

17.166 V

17.430 V

19.334 V

Saldo

16.560 N

16.108 N

16.172 N

13.903 N

Storting reserves

2.326 N

2.476 N

2.512 N

2.828 N

Onttrekking reserves

1.455 V

740 V

725 V

710 V

Saldo resultaat

17.432 N

17.844 N

17.959 N

16.020 N

08 Bestuur en Organisatie

Lasten

48.442 N

46.752 N

46.136 N

45.462 N

Baten

207.645 V

207.276 V

209.888 V

203.892 V

Saldo

159.203 V

160.524 V

163.752 V

158.430 V

Storting reserves

9.067 N

9.627 N

11.007 N

7.553 N

Onttrekking reserves

13.854 V

10.478 V

8.626 V

8.907 V

Saldo resultaat

163.990 V

161.375 V

161.372 V

159.784 V

Totaal

Lasten

322.553 N

311.596 N

317.806 N

315.309 N

Baten

316.720 V

321.015 V

331.874 V

320.388 V

Saldo

5.833 N

9.419 V

14.068 V

5.078 V

Storting reserves

28.215 N

29.574 N

46.682 N

40.606 N

Onttrekking reserves

34.048 V

20.156 V

32.613 V

35.528 V

Saldo resultaat

0

0

0

0

Bijlage 1A

Actualisatie

299 N

190 N

320 N

290 N

Algemene uitkering

3.363 V

3.514 V

3.014 V

3.014 V

Diverse mutaties

2.265 N

2.265 N

2.565 N

2.565 N

Saldo

799 V

1.059 V

129 V

159 V

Storting reserves

799 N

1.059 N

129 N

159 N

Onttrekking reserves

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

Totaal

Lasten

325.117 N

314.051 N

320.691 N

318.164 N

Baten

320.083 V

324.529 V

334.888 V

323.402 V

Saldo

5.034 N

10.478 V

14.197 V

5.237 V

Storting reserves

29.014 N

30.633 N

46.811 N

40.765 N

Onttrekking reserves

34.048 V

20.156 V

32.613 V

35.528 V

Saldo resultaat

0

0

0

0