Voortgang ombuigingen

Met het traject mEdemaken is een bezuiniging ingeboekt op het muziekonderwijs. Tot en met 2018 is € 200.000 ingeboekt en vanaf 2019 is dit structureel € 500.000. Hiermee zou een eerste schatting van de frictiekosten op € 2.000.000 zijn gewaardeerd. Na overleg tussen gemeente en Cultura is overeengekomen dat de totale bezuiniging van € 500.000 structureel per 2017 ingaat. Ook is overeengekomen dat de gemeente in totaal € 1.000.000 aan frictiekosten betaalt, gefaseerd over drie jaar; in 2016 € 400.000 en in 2017 en 2018 € 300.000. Voor de resterende ombuigingen is voor de jaren 2017 en 2018 nog frictiekostenbudget beschikbaar.

Voortgang ombuigingen

  Bedragen x € 1.000

Omschrijving

2016

2017

2018

2019

2020

Muziekschool - ombuiging

 300 V

 300 V

Muziekschool - frictiekosten

400 N

300 N

300 N

- dekking: vanuit frictiebudget

 400 V

 300 V

 300 V

Totaal

0

 300 V

 300 V

0

0