Wijzigingen tussen begroting 2016 en actuele begroting 2016 worden voor een belangrijk deel veroorzaakt door de verwerking van de mutaties Perspectiefnota 2017-2020.

Bedragen x € 1.000

Begroting

Actuele begroting

2016

2016

01 Veiligheid

Lasten

9.885 N

9.689 N

Baten

860 V

860 V

Saldo

9.025 N

8.830 N

Storting reserves

0 N

0 N

Onttrekking reserves

904 V

804 V

Saldo resultaat

8.121 N

8.026 N

02 Beheer Openbare Ruimte

Lasten

38.408 N

39.914 N

Baten

17.460 V

17.416 V

Saldo

20.948 N

22.498 N

Storting reserves

3.107 N

3.249 N

Onttrekking reserves

2.174 V

2.212 V

Saldo resultaat

21.881 N

23.535 N

03 Economische Zaken

Lasten

15.282 N

14.561 N

Baten

12.838 V

11.308 V

Saldo

2.444 N

3.253 N

Storting reserves

306 N

2.038 N

Onttrekking reserves

1.424 V

3.441 V

Saldo resultaat

1.326 N

1.849 N

04 Educatie & Jeugd

Lasten

44.020 N

44.201 N

Baten

3.686 V

3.686 V

Saldo

40.334 N

40.515 N

Storting reserves

269 N

5.722 N

Onttrekking reserves

2.858 V

8.232 V

Saldo resultaat

37.745 N

38.005 N

05 Sport

Lasten

9.194 N

9.383 N

Baten

1.646 V

1.668 V

Saldo

7.548 N

7.715 N

Storting reserves

248 N

7.084 N

Onttrekking reserves

1.323 V

8.518 V

Saldo resultaat

6.473 N

6.281 N

06 Cultuur

Lasten

10.374 N

10.247 N

Baten

929 V

924 V

Saldo

9.445 N

9.323 N

Storting reserves

242 N

767 N

Onttrekking reserves

570 V

1.164 V

Saldo resultaat

9.117 N

8.925 N

07 Werk, Inkomen & Scholing

Lasten

50.703 N

54.420 N

Baten

20.745 V

21.120 V

Saldo

29.958 N

33.300 N

Storting reserves

17 N

17 N

Onttrekking reserves

1.630 V

1.706 V

Saldo resultaat

28.345 N

31.611 N

09 Maatschappelijke Ondersteuning

Lasten

62.207 N

64.665 N

Baten

5.571 V

5.571 V

Saldo

56.636 N

59.094 N

Storting reserves

347 N

934 N

Onttrekking reserves

987 V

1.943 V

Saldo resultaat

55.996 N

58.085 N

10 Ruimtelijke Ontwikkeling en Wonen

Lasten

78.524 N

72.633 N

Baten

75.000 V

71.003 V

Saldo

3.524 N

1.629 N

Storting reserves

33.263 N

33.332 N

Onttrekking reserves

27.120 V

24.925 V

Saldo resultaat

9.667 N

10.037 N

11 Milieu en Landschap

Lasten

13.909 N

14.191 N

Baten

11.543 V

11.543 V

Saldo

2.366 N

2.648 N

Storting reserves

620 N

845 N

Onttrekking reserves

1.291 V

1.721 V

Saldo resultaat

1.695 N

1.772 N

12 Bestuur en Organisatie

Lasten

11.132 N

13.846 N

Baten

1.995 V

1.995 V

Saldo

9.137 N

11.851 N

Storting reserves

0 N

278 N

Onttrekking reserves

20 V

1.077 V

Saldo resultaat

9.117 N

11.051 N

13 Dekkingsmiddelen

Lasten

15.215 N

12.551 N

Baten

196.489 V

199.980 V

Saldo

181.274 V

187.428 V

Storting reserves

6.375 N

7.147 N

Onttrekking reserves

14.585 V

18.896 V

Saldo resultaat

189.484 V

199.177 V

Totaal

Lasten

358.853 N

360.301 N

Baten

348.762 V

347.074 V

Saldo

10.091 N

13.227 N

Mutatie reserves

44.794 N

61.411 N

Onttrekking reserves

54.886 V

74.639 V

Saldo resultaat

0 N

0 N