Bedragen x € 1.000

Programma

Begroting
2017

Prognose
2018

Prognose
2019

Prognose
2020

01 Veiligheid

Lasten

8.838 N

7.857 N

7.896 N

7.838 N

Baten

859 V

259 V

259 V

259 V

Saldo

7.979 N

7.598 N

7.637 N

7.579 N

Storting reserves

 N

67 N

56 N

124 N

Onttrekking reserves

9 V

 N

 N

 N

Saldo resultaat

7.971 N

7.665 N

7.693 N

7.703 N

02 Beheer Openbare Ruimte

Lasten

36.505 N

37.849 N

38.750 N

38.150 N

Baten

16.828 V

18.696 V

18.961 V

20.864 V

Saldo

19.677 N

19.153 N

19.790 N

17.286 N

Storting reserves

2.329 N

2.482 N

2.517 N

2.833 N

Onttrekking reserves

1.528 V

780 V

766 V

750 V

Saldo resultaat

20.478 N

20.855 N

21.542 N

19.368 N

03 Economische Zaken

Lasten

19.535 N

21.593 N

18.627 N

19.599 N

Baten

17.231 V

22.480 V

17.168 V

18.196 V

Saldo

2.304 N

888 V

1.459 N

1.402 N

Storting reserves

769 N

3.127 N

695 N

688 N

Onttrekking reserves

2.182 V

1.309 V

1.228 V

1.176 V

Saldo resultaat

891 N

930 N

926 N

915 N

04 Educatie & Jeugd

Lasten

38.159 N

37.784 N

38.378 N

38.295 N

Baten

2.399 V

2.399 V

2.399 V

2.399 V

Saldo

35.759 N

35.385 N

35.979 N

35.896 N

Storting reserves

198 N

183 N

183 N

183 N

Onttrekking reserves

1.349 V

398 V

408 V

 N

Saldo resultaat

34.608 N

35.170 N

35.753 N

36.079 N

05 Sport

Lasten

6.947 N

6.924 N

7.074 N

7.206 N

Baten

620 V

387 V

371 V

371 V

Saldo

6.327 N

6.537 N

6.703 N

6.835 N

Storting reserves

323 N

27 N

26 N

25 N

Onttrekking reserves

47 V

47 V

47 V

47 V

Saldo resultaat

6.603 N

6.517 N

6.682 N

6.813 N

06 Cultuur

Lasten

8.727 N

8.254 N

7.968 N

7.912 N

Baten

166 V

166 V

166 V

166 V

Saldo

8.561 N

8.088 N

7.802 N

7.746 N

Storting reserves

306 N

315 N

266 N

252 N

Onttrekking reserves

458 V

226 V

275 V

226 V

Saldo resultaat

8.409 N

8.177 N

7.794 N

7.772 N

07 Werk, Inkomen & Scholing

Lasten

43.351 N

41.502 N

40.507 N

40.461 N

Baten

20.871 V

20.896 V

20.911 V

20.871 V

Saldo

22.481 N

20.606 N

19.596 N

19.590 N

Storting reserves

21 N

25 N

25 N

25 N

Onttrekking reserves

11 V

43 V

11 V

11 V

Saldo resultaat

22.491 N

20.588 N

19.610 N

19.604 N

09 Maatschappelijke Ondersteuning

Lasten

57.694 N

57.035 N

57.140 N

57.125 N

Baten

4.308 V

4.309 V

4.310 V

4.314 V

Saldo

53.386 N

52.726 N

52.830 N

52.811 N

Storting reserves

512 N

613 N

714 N

714 N

Onttrekking reserves

204 V

168 V

168 V

168 V

Saldo resultaat

53.694 N

53.171 N

53.376 N

53.357 N

10 Ruimtelijke Ontwikkeling en Wonen

Lasten

47.746 N

40.174 N

49.487 N

47.353 N

Baten

39.503 V

38.011 V

51.322 V

42.932 V

Saldo

8.243 N

2.162 N

1.835 V

4.421 N

Storting reserves

14.358 N

12.860 N

30.979 N

28.004 N

Onttrekking reserves

14.796 V

7.728 V

22.025 V

25.105 V

Saldo resultaat

7.805 N

7.294 N

7.119 N

7.320 N

11 Milieu en Landschap

Lasten

13.315 N

12.891 N

12.836 N

12.882 N

Baten

11.937 V

12.052 V

12.052 V

12.052 V

Saldo

1.378 N

839 N

784 N

830 N

Storting reserves

770 N

682 N

632 N

608 N

Onttrekking reserves

601 V

 N

 N

26 V

Saldo resultaat

1.548 N

1.521 N

1.416 N

1.412 N

12 Bestuur en Organisatie

Lasten

7.200 N

6.907 N

6.807 N

6.807 N

Baten

2.149 V

2.006 V

2.006 V

2.006 V

Saldo

5.051 N

4.902 N

4.802 N

4.802 N

Storting reserves

 N

 N

 N

 N

Onttrekking reserves

380 V

 N

 N

 N

Saldo resultaat

4.671 N

4.902 N

4.802 N

4.802 N

13 Dekkingsmiddelen

Lasten

3.179 N

4.678 N

4.804 N

4.062 N

Baten

196.403 V

195.897 V

198.494 V

192.501 V

Saldo

193.224 V

191.218 V

193.690 V

188.439 V

Storting reserves

6.798 N

7.410 N

8.776 N

5.323 N

Onttrekking reserves

9.624 V

6.828 V

4.975 V

5.098 V

Saldo resultaat

196.050 V

190.637 V

189.888 V

188.215 V

99 Kostenplaatsen

Lasten

31.358 N

28.148 N

27.531 N

27.620 N

Baten

3.446 V

3.456 V

3.456 V

3.456 V

Saldo

27.911 N

24.692 N

24.074 N

24.164 N

Storting reserves

1.830 N

1.784 N

1.812 N

1.827 N

Onttrekking reserves

2.860 V

2.628 V

2.711 V

2.921 V

Saldo resultaat

26.881 N

23.848 N

23.175 N

23.070 N

Totaal

Lasten

322.553 N

311.596 N

317.806 N

315.309 N

Baten

316.720 V

321.015 V

331.874 V

320.388 V

Saldo

5.833 N

9.419 V

14.068 V

5.078 V

Storting reserves

28.215 N

29.574 N

46.682 N

40.606 N

Onttrekking reserves

34.048 V

20.156 V

32.613 V

35.528 V

Saldo resultaat

0

0

0

0

Bijlage 1A

Actualisatie

299 N

190 N

320 N

290 N

Algemene uitkering

3.363 V

3.514 V

3.014 V

3.014 V

Diverse mutaties

2.265 N

2.265 N

2.565 N

2.565 N

Saldo

799 V

1.059 V

129 V

159 V

Storting reserves

799 N

1.059 N

129 N

159 N

Onttrekking reserves

Saldo

0

0

0

0

Totaal

Lasten

325.117 N

314.051 N

320.691 N

318.164 N

Baten

320.083 V

324.529 V

334.888 V

323.402 V

Saldo

5.034 N

10.478 V

14.197 V

5.237 V

Storting reserves

29.014 N

30.633 N

46.811 N

40.765 N

Onttrekking reserves

34.048 V

20.156 V

32.613 V

35.528 V

Saldo resultaat

0

0

0

0