Sociale structuur

01-01-2016

01-01-2017

Aantal inwoners

112.430

112.708

waarvan:

- van 0 -3 jaar

5.250

5.250

- van 4 -16 jaar

18.670

18.421

- van17 - 64 jaar

69.070

69.324

- van 65 jaar e.o.

19.440

19.713

Aantal uitkeringsgerechtigden WWB/IOAW/IOAZ/BBZ

1.795

1.895

Aantal gerealiseerde WSW-plaatsen in arbeidsjaren

408

niet bekend

Aantal inwoners per 1 januari 2016 betreft voorlopig aantal. Naar verwachting zal dit niet veel veranderen.

Fysieke structuur

01-01-2016

01-01-2017

Oppervlakte gemeente

31.868

ha

31.868

ha

Aantal adressen

56.628

57.466

Aantal verblijfsobjecten met woonfunctie

50.333

51.014

Verblijfsobject gevormd*

1.389

1.218

Verblijfsobject in gebruik**

48.129

48.873

Verblijfsobject in gebruik (niet ingemeten)***

815

923

Gegevens afkomstig uit BAG

Wegen:

- Asfaltverhardingen

3.087.641

m2

3.259.741

m2

- Elementenverharding

2.527.479

m2

2.603.424

m2

- Zand en halfverhardingen

656.796

m2

906.936

m2

- Beton

13.804

m2

14.000

m2

Bomen

70.000

st.

63.256

st.

Gazon

529.200

m2

623.807

m2

Bermen

1.912.200

m2

1.991.230

m2

Bos en natuurgebied

 2.400

ha

2.461

ha

Speelplekken (excl. trapveldjes)

209

st.

209

st.

Speelplekken (incl. trapveldjes)

236

st.

236

st.

Lengte vrijvervalriolering

649

km

679

km

Lengte mechanische riolering*****

578

km

435

km

Lichtmasten

17.125

st.

19.000

st.

Verkeersregelinstallaties

 26

st.

26

st.

* Status gevormd: Uit een vergunningverlening ontstaat een adres met de status gevormd. Dit zal pas wijzigen als de bouw wordt gestart of is gereed gemeld.

** Status in gebruik: een adres is actief.

*** Status in gebruik (niet ingemeten): op een bestaand adres is een verbouwingsvergunning verleend of de gereedmelding van een nieuwbouw is gedaan. Het adres is actief.

***** De lengte km verschilt t.o.v. 2016 omdat het aantal km eerder werd geschat. Nu is er

bijgewerkte data waardoor de gegevens nauwkeuriger kunnen worden bepaald.