Subsidieplafonds

Op diverse beleidsterreinen worden vanuit één budget aan meerdere subsidieaanvragers subsidies toegekend. Hierbij bestaat het risico van 'open einde financiering'.

Via het vaststellen van subsidieplafonds en het publiceren van deze plafonds met de daarbij behorende verdeelregels ontstaat de wettelijke basis om subsidieaanvragen af te wijzen als er geen (voldoende) budget meer is (artikel 4:25 Algemene wet bestuursrecht).

De Algemene subsidieverordening gemeente Ede (ASV) biedt daarbij de mogelijkheid om deze subsidieplafonds door het college van burgemeester en wethouders te laten vaststellen. Sinds een paar jaar vindt deze vaststelling voorafgaand aan het komende subsidiejaar plaats via de programmabegroting. Vervolgens worden de subsidieplafonds gepubliceerd.

Subsidieplafonds

Bedragen x € 1

Subsidieregeling

Subsidieplafond 2017

Amateurkunst

181.900

Popmuziek activiteiten

16.700

Incidentele culturele aangelegenheden

11.600

Beeldende kunst en vormgeving

128.215

Instandhouding Erfgoed gemeente Ede

165.000

Sportactiviteiten Jeugd

90.600

Maatschappelijke inzet sportverenigingen

40.000

Sportevenementen

10.000

Zwemsport

17.300

Vrijetijdsactiviteiten jeugd

48.700

Kindervakantieactiviteiten

11.600

Hulp- en dienstverlening vrijwilligersorganisaties

5.700