Vaste Activa 

Aanschaf-waarde 1/1/2017

Gecorrigeer-de aanschaf-waarde 1/1/2017

Vermeerde-ring 2017

Verminde-ring 2017

Aanschaf-waarde 31/12/2017

01

Materiële vaste activa

321.963.413

0

321.963.413

6.111.239

3.068.359

325.006.292

02.01 + 02.11

Gronden en Terreinen

36.792.697

0

36.792.697

0

211.502

36.581.195

02.02 + 02.22

Bedrijfsgebouwen

161.355.990

0

161.355.990

5.378.986

1.752.576

164.982.399

02.03 + 02.13 + 02.23

Grond-,weg- en waterbouwk.werken

103.166.895

0

103.166.895

522.753

332.993

103.356.656

02.04

Vervoermiddelen

814.011

0

814.011

0

302.343

511.668

02.05

Machines, apparaten en installaties

9.728.449

0

9.728.449

77.500

230.091

9.575.858

02.06

Woonruimten

297.869

0

297.869

0

0

297.869

02.09 + 02.19

Overige materiële activa

9.792.608

0

9.792.608

132.000

223.960

9.700.648

02.29

Overige materiële activa EH

14.894

0

14.894

0

14.894

0

03

Financiële vaste activa

113.236.684

0

113.236.684

35.000

4.967.064

108.304.620

03.01

Kapitaalverstrekkingen aan deeln.

3.002.110

0

3.002.110

0

0

3.002.110

03.02

Gemeenschappelijke Regelingen

0

0

0

0

0

0

03.03

Leningen aan woningbouwver.

79.392.128

0

79.392.128

0

4.631.680

74.760.448

03.04

Overige langlopende leningen

22.697.736

0

22.697.736

35.000

335.384

22.397.352

03.05

Overige langlopende uitzettingen

8.144.710

0

8.144.710

0

0

8.144.710

04

Immateriële vaste activa

1.715.525

0

1.715.525

0

0

1.715.525

04

Bijdrage aan activa van derden

1.715.525

0

1.715.525

0

0

1.715.525

Totaal

436.915.622

0

436.915.622

6.146.239

8.035.423

435.026.437

Vaste Activa Meerjarig verloop boekwaarden

Cum. afschrijving 1/1/2017

Afschrijving 2017

Verminde-ring afschrijving 2017

Rente 2017

Kapitaal-lasten 2017

Boekwaarde1/1/2017

01

Materiële vaste activa

82.551.417

9.292.959

3.068.359

7.291.538

16.584.499

239.412.003

02.01 + 02.11

Gronden en Terreinen

5.789.380

148.267

211.502

930.100

1.078.367

31.003.317

02.02 + 02.22

Bedrijfsgebouwen

46.006.250

3.905.685

1.752.576

3.549.821

7.455.506

115.349.740

02.03 + 02.13 + 02.23

Grond-,weg- en waterbouwk.werken

25.641.387

3.009.790

332.993

2.341.630

5.351.420

77.525.514

02.04

Vervoermiddelen

491.321

97.893

302.343

9.681

107.574

322.690

02.05

Machines, apparaten en installaties

2.120.041

1.555.954

230.091

228.252

1.784.207

7.608.409

02.06

Woonruimten

109.217

7.082

0

9.644

16.726

188.652

02.09 + 02.19

Overige materiële activa

2.378.927

568.288

223.960

222.411

790.699

7.413.681

02.29

Overige materiële activa EH

14.894

0

14.894

0

0

0

03

Financiële vaste activa

26.901.773

3.737.414

4.967.064

3.175.370

6.912.782

86.334.910

03.01

Kapitaalverstr. aan deelnemingen

0

0

0

81.932

81.932

3.002.110

03.02

Gemeenschappelijke Regelingen

0

0

0

0

0

0

03.03

Leningen aan woningbouwver.

20.213.183

2.897.802

4.631.680

2.425.130

5.322.931

59.178.945

03.04

Overige langlopende leningen

6.688.590

839.612

335.384

668.308

1.507.919

16.009.145

03.05

Overige langlopende uitzettingen

0

0

0

0

0

8.144.710

04

Immateriële vaste activa

1.309.637

107.630

0

18.587

126.217

405.888

04

Bijdrage aan activa van derden

1.309.637

107.630

0

18.587

126.217

405.888

Totaal

110.762.827

13.138.003

8.035.423

10.485.495

23.623.498

326.152.801

Vaste Activa Meerjarig verloop boekwaarden

Boekwaarde31/12/2017

Kapitaal-lasten 2018

Boekwaarde 31/12/2018

Kapitaal-lasten 2019

Boekwaarde31/12/2019

Kapitaal-lasten2020

Boekwaarde 31/12/2020

01

Materiële vaste activa

236.230.280

16.604.572

227.877.994

16.185.114

220.160.370

15.969.787

210.899.822

02.01 + 02.11

Gronden en Terreinen

30.855.049

1.062.418

30.718.284

1.058.315

30.581.518

1.054.212

30.444.752

02.02 + 02.22

Bedrijfsgebouwen

116.823.041

7.638.988

112.755.700

7.497.159

108.684.184

7.468.185

104.505.134

02.03 + 02.13 + 02.23

Grond-,weg- en waterbouwk.werken

75.038.477

5.273.731

73.109.475

5.230.193

71.657.050

5.161.660

68.659.619

02.04

Vervoermiddelen

224.797

82.641

148.900

82.649

70.718

40.328

32.512

02.05

Machines, apparaten en installaties

6.129.954

1.744.600

4.570.253

1.528.496

3.178.865

1.528.380

1.765.321

02.06

Woonruimten

181.569

16.726

174.135

16.726

166.328

16.726

158.131

02.09 + 02.19

Overige materiële activa

6.977.393

785.468

6.401.247

771.576

5.821.707

700.297

5.334.353

02.29

Overige materiële activa EH

0

0

0

0

0

0

0

03

Financiële vaste activa

82.597.497

5.671.270

79.985.892

5.646.453

77.294.467

5.621.591

74.519.831

03.01

Kapitaalverstr. aan deelnemingen

3.002.110

81.932

3.002.110

81.932

3.002.110

81.932

3.002.110

03.02

Gemeenschappelijke Regelingen

0

0

0

0

0

0

0

03.03

Leningen aan woningbouwver.

56.281.143

4.334.933

54.290.160

4.333.894

52.220.935

4.332.811

50.070.150

03.04

Overige langlopende leningen

15.169.534

1.254.405

14.548.912

1.230.627

13.926.712

1.206.848

13.302.861

03.05

Overige langlopende uitzettingen

8.144.710

0

8.144.710

0

8.144.710

0

8.144.710

04

Immateriële vaste activa

298259

125.247

185.274

37.877

152.956

36.907

120.637

04

Bijdrage aan activa van derden

298.259

125.247

185.274

37.877

152.956

36.907

120.637

Totaal

319.126.036

22.401.089

308.049.160

21.869.444

297.607.793

21.628.285

285.540.290