Wijzigingen tussen begroting 2016 en actuele begroting 2016 worden voor een belangrijk deel veroorzaakt door de verwerking van de mutaties Perspectiefnota 2017-2020.

Bedragen x € 1.000

Programma

Begroting

Actuele begroting

2016

2016

01 Maatschappelijke voorzieningen

Lasten

27.747 N

27.319 N

Baten

2.820 V

2.838 V

Saldo

24.927 N

24.482 N

Storting reserves

656 N

13.464 N

Onttrekking reserves

4.638 V

17.801 V

Saldo resultaat

20.946 N

20.145 N

02 Preventieve ondersteuning

Lasten

28.655 N

29.311 N

Baten

4.847 V

4.847 V

Saldo

23.808 N

24.464 N

Storting reserves

133 N

938 N

Onttrekking reserves

977 V

1.935 V

Saldo resultaat

22.964 N

23.466 N

03 Individuele ondersteuning

Lasten

120.095 N

126.286 N

Baten

24.910 V

25.285 V

Saldo

95.186 N

101.001 N

Storting reserves

334 N

121 N

Onttrekking reserves

1.753 V

1.826 V

Saldo resultaat

93.767 N

99.296 N

04 Economie en Mobiliteit

Lasten

19.079 N

18.206 N

Baten

14.705 V

13.102 V

Saldo

4.374 N

5.104 N

Storting reserves

306 N

2.108 N

Onttrekking reserves

1.599 V

3.654 V

Saldo resultaat

3.082 N

3.559 N

05 Ruimtelijke ontwikkeling

Lasten

91.280 N

85.582 N

Baten

86.246 V

82.249 V

Saldo

5.035 N

3.333 N

Storting reserves

33.883 N

34.177 N

Onttrekking reserves

28.411 V

26.646 V

Saldo resultaat

10.507 N

10.864 N

06 Veiligheid

Lasten

12.323 N

12.135 N

Baten

860 V

860 V

Saldo

11.463 N

11.275 N

Storting reserves

0 N

0 N

Onttrekking reserves

904 V

804 V

Saldo resultaat

10.559 N

10.471 N

07 Kwaliteit leefomgeving

Lasten

32.077 N

33.842 N

Baten

15.846 V

15.876 V

Saldo

16.232 N

17.966 N

Storting reserves

3.113 N

3.184 N

Onttrekking reserves

1.987 V

1.987 V

Saldo resultaat

17.357 N

19.164 N

08 Bestuur en Organisatie

Lasten

27.595 N

27.620 N

Baten

198.528 V

202.019 V

Saldo

170.934 V

174.399 V

Storting reserves

6.370 N

7.419 N

Onttrekking reserves

14.617 V

19.985 V

Saldo resultaat

179.181 V

186.965 V

Totaal

Lasten

358.851 N

360.301 N

Baten

348.761 V

347.074 V

Saldo

10.090 N

13.227 N

Mutatie reserves

44.794 N

61.411 N

Onttrekking reserves

54.885 V

74.639 V

Saldo resultaat

0 N

0 N