Inleiding

Deze paragraaf geeft een beeld van het risicoprofiel van de gemeente Ede. Dit doen we door de financiële risico's af te zetten tegen de beschikbare buffers om deze op te vangen. Tevens is in deze paragraaf een aantal financiële kengetallen opgenomen die 100.000+ gemeenten met elkaar hebben afgesproken en inmiddels zijn overgenomen in het BBV.