Kaderstelling

Kaderstelling

▪   Het Besluit Begroting & Verantwoording (BBV);
▪   Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen (2008). In het voorjaar 2017 wordt deze geactualiseerd.