Inleiding

In deze paragraaf worden de ontwikkelingen op het vlak van de bedrijfsvoering toegelicht. Op 1 oktober 2015 is de nieuwe organisatie van de bedrijfsvoering van start gegaan. De jaren tot 2018 staan in het teken van het verder professionaliseren en verbeteren van de kwaliteit om op die manier de bezuiniging op de bedrijfsvoering te realiseren.