Kaderstelling

Kaderstelling

Het wettelijke kader voor deze paragraaf is te vinden in artikel 212 van de Gemeentewet. Op basis hiervan is in Ede de Financiële Beheersverordening opgesteld. Eind 2016 wordt de geactualiseerde Financiële Beheersverordening aan de gemeenteraad voorgelegd. De programmabegroting en daarmee deze paragraaf bedrijfsvoering is volgens deze actuele verordening opgesteld.