Beleid

In 2012 is een beweging in gang gezet die er op is gericht om de organisatie zo te ontwikkelen dat de medewerkers de inwoners en de bedrijven centraal stellen. Een organisatie die actief in gesprek gaat met de samenleving bij de voorbereiding en uitvoering van het beleid. Om dit mogelijk te maken en te borgen zijn moderne bedrijfsmiddelen noodzakelijk.