Onderwijshuisvesting
Wij dragen samen met schoolbesturen zorg voor kwalitatief goede en toegankelijke schoolgebouwen voor zowel basisonderwijs, voortgezet onderwijs als speciaal onderwijs. Hierbij streven we ernaar dat de schoolgebouwen duurzaam zijn en dat er een goed binnenklimaat is voor de kinderen en leerkrachten. Ook  maken we de samenwerking tussen het onderwijs en voor-, tussen-en naschoolse voorzieningen mogelijk.

Sport
De meeste mensen sporten omdat ze sport leuk vinden, voor hen is sporten een doel op zich. Daarnaast kan sport een middel zijn om bijvoorbeeld je gezondheid te verbeteren, zorgen voor meer participatie of het ontwikkelen van sociale vaardigheden. Om sport als doel én als middel te ondersteunen, bieden wij passende faciliteiten voor binnensport, buitensport en voor het zwemmen. Daarnaast ondersteunen en stimuleren wij sportverenigingen bij het aanbieden van sport en hun maatschappelijke rol.

Cultuur
Kunst en cultuur dragen bij aan de samenleving, het verrijkt, verdiept en geeft kleur. We maken zichtbaarder wat er aan kunst en cultuur in Ede is. Daarnaast creëren we ruimte voor meer kunstuitingen en cultuurbeleving in Ede. Wij ondersteunen daarom een goed cultuuraanbod in onze gemeente zodat het in Ede aantrekkelijk is om te wonen, te werken en te ondernemen. Hierbij is voor ons het uitgangspunt dat alle kinderen kennis kunnen maken met en een basis krijgen van de verschillende vormen van kunst, cultuur en erfgoed via cultuureducatie.

Erfgoed
Ede heeft zijn eigen specifieke cultuurhistorische kwaliteiten. Bijvoorbeeld (archeologische) monumenten en cultuurhistorisch waardevolle gebieden. Deze proberen we zo goed mogelijk zichtbaar te maken en in stand te houden. Soms door beschermd erfgoed een culturele herbestemming te geven. Daarnaast stimuleren en faciliteren we nieuwe ruimtelijke projecten op dit vlak. Voorbeelden zijn ontwikkelingen op de kazerneterreinen (ontwikkeling World Food Center, realisatie van het ‘Akoesticum’), het Enkaterrein (ontwikkeling ‘De fietser’ met fietsmuseum), het buitengebied (bijvoorbeeld project Goudsberg, Middelpunt van Nederland), de restauratie en revitalisatie van het Openluchttheater en de herontwikkeling van het Rwzi-complex in Otterlo.