Of je nu jong of oud bent, een beperking of chronische ziekte hebt of gezond bent, werkzaam bent of thuis zit, van Nederlandse afkomst bent of een andere etniciteit hebt: de gemeente Ede bevordert dat iedereen zoveel mogelijk mee kan doen aan de Edese samenleving. En iedereen kan daar iets aan bijdragen.
We zetten in op eigen kracht om de regie over het eigen welbevinden van inwoners zoveel mogelijk bij die inwoners zelf te laten. Ook doen we een beroep op mantelzorg, het eigen sociale netwerk of informele ondersteuning. Het liefst in de directe omgeving van iemand (straat, wijk, buurt of dorp).
Mocht iemand hulp of ondersteuning nodig hebben om de eigen regie te behouden of weer terug te krijgen, dan biedt de gemeente een vangnet. Kortdurend waar dat kan, langdurig als het nodig is.
Daarnaast probeert de gemeente zoveel mogelijk te voorkomen dat mensen (dure) begeleiding en ondersteuning nodig hebben. Dit noemen we preventie. Veel (vrijwilligers-)organisaties doen aan preventie. Zo voorkomen we vroegtijdig dat mensen niet langer meedoen of helpen we inwoners juist om weer ergens bij betrokken te zijn. De maatschappelijke effecten genoemd in de gebiedsagenda zijn het vertrekpunt: inwoners hebben die immers mede opgesteld! De dingen die zij belangrijk vinden staan in de gebiedsagenda genoemd.
Naast de maatschappelijke effecten in de gebiedsagenda heeft de gemeente ook wettelijke taken en wil de gemeente iets bereiken. In dat geval wordt actief op preventie ingezet.  

Voor de komende jaren worden ook de initiatieven die vanuit inwoners zelf zijn opgezet een steeds groter deel van de preventieve inzet. Tegelijkertijd ligt hier ook de uitdaging: hoe werken we effectief samen met de inwoners van Ede en geven we hen de ruimte om activiteiten te ontplooien om hiermee de zelfredzaamheid en samenredzaamheid te vergroten?

Ook op het terrein van onderwijs ondersteunen we daar waar nodig. Dit doen we onder andere door het voorkomen en terugdringen van verzuim en voortijdig schoolverlaten en het verminderen van onderwijsachterstanden. Daarbij hebben we specifiek aandacht voor het tegengaan van discriminatie en een sluitende aanpak voor kwetsbare jongeren.
Met betrekking tot gezondheid willen we de burgers bewuster maken van de noodzaak van een gezonde leefstijl. Dit doen we door het geven van voorlichting over gezonder eten en gezondheidsrisico’s.