Indicatoren

Realisatie

Streef-waarde1

2013

2014

2015

2016

▪   % Edenaren dat mantelzorger is

17%

19%

-

-

▪   % Mantelzorgers dat zich tamelijk of zwaar belast voelt

10%

11%

-

-

▪   % Edenaren dat vrijwilligerswerk doet

49%

45%

47%

-

▪   % Edenaren  dat zegt zich goed te kunnen redden (zelfredzaamheid)

-

92%

92%

-

▪   % Achterstandsleerlingen2

12,9%

11,9%

11,9%

11,0%

▪   % Doelgroepkinderen dat deelneemt aan programma’s voor- en vroegschoolse educatie (vve)

70%

75%

75%

-

100%

▪   % Voortijdige schoolverlaters (18-23 jaar)3

12,3%

12,0%

10,1%

10,0%

▪   % Jongeren (15-22 jaar) dat tevreden is over het vrijetijdsaanbod in Ede

67%

-

69%

-

▪   Aantal trajecten vroegsignalering op afwijkend en problematisch gedrag

-

57

62

-

▪   Aantal meldingen kindermishandeling en huiselijk geweld bij Veilig Thuis (tussen haakjes alleen meldingen kindermishandeling)

-

325 (63)

349 (59)

-

▪   % Kinderen (12-19 jaar) dat overmatig alcohol drinkt

-

4%

-

-

1   Voor zover (in nota's) vastgesteld; dit wordt komend jaar doorontwikkeld.
2   Depla-indicator: het percentage leerlingen PO (4-12 jaar) met laagopgeleide ouder(s) op het totaal aantal leerlingen PO (schooljaren 2013-2014 en 2014-2015).
3   In tegenstelling tot de gelijknamige Depla-indicator die percenteert op de totale groep jongeren (12-23 jaar)gebruiken wij de groep 18 tot 23 jarigen als percenteerbasis.