Wat willen we bereiken?

 
Bereikbaarheid en verkeersveiligheid
Doel
Optimalisatie bereikbaarheid en verkeersveiligheid Ede.

Subdoelen
▪   Een toekomstbestendige bereikbaarheid voor alle vormen van vervoer.
▪   Behoud verkeersveiligheid en een verkeersveilige infrastructuur.
▪   Het gebruik van duurzame vervoersmiddelen.
▪   Een aantrekkelijk parkeerklimaat.

Wat gaan we daarvoor doen?

Bereikbaarheid en verkeersveiligheid

1.   Uitvoeren van doelgroepspecifieke activiteiten ten behoeve van een verkeersveiliger gebruik van de infrastructuur, samen met marktpartijen.

2.   Uitvoeren van de projecten zoals beschreven in het fietsplan van 2016, waaronder het aanleggen van extra   fietspaden, het verwijderen van obstakels, het verbeteren van kruispunten en het promoten van    fietsgebruik. Inzetten op het uitbreiden van duurzame automobiliteit in de gemeente Ede, zoals het   plaatsen van laadpalen, een groen gasvulpunt en vergroening van het gemeentelijke wagenpark.
3.   Optimaliseren van het parkeerklimaat, met als doel een hogere kostenefficiëntie, een aantrekkelijker   winkelklimaat, meer klanttevredenheid en het voorkomen van parkeeroverlast.