Beleid

Het beleid is dat de opbrengst van de heffingen gecorrigeerd wordt voor inflatie. Voor 2017 betreft dit 1,25%. Conform het Waterplan Ede 2013-2017 wordt er gedurende deze bestuursperiode geen inflatiecorrectie toegepast op de rioolheffing.

Uitkomsten van parkeeronderzoek naar de relatie tussen de hoogte van het parkeertarief en het bezoek aan het Edese centrum hebben aangetoond dat er maatregelen nodig zijn om het bezoek aan het centrum weer aantrekkelijker te maken. De tijden waarop betaald parkeren in Ede Centrum van kracht is, zijn gewijzigd in maandag tot en met zaterdag van 07.00 tot 18.00 uur. Er is een transparant tarief ingevoerd waarbij uitgegaan wordt van de kleinst mogelijke munteenheid die verwerkt kan worden door de apparatuur. Dit houdt in dat het tarief € 0,10 per 3,4 minuut wordt. Een andere maatregel is het verlagen van het tarief van een dagkaart van € 12,80 naar € 5,00. De ontwikkeling leidt tot een aanvullende opbrengst parkeergelden van € 30.000.

Vanaf belastingjaar 2017 wordt voor een aantal bedrijventerreinen een zogenaamde heffing Bedrijven Investeringszone (BIZ) ingevoerd. Invoering ervan is afhankelijk van de uitkomst van een draagvlakmeting eind 2016. De gemeente heft en stort de opbrengsten na aftrek van kosten aan een stichting die onder strikte voorwaarden de gelden gaat besteden aan het versterken van deze bedrijventerreinen, onder meer voor beveiliging en parkmanagement.