Indicatoren

Realisatie

Streef-waarde1

2013

2014

2015

2016

▪   % Edenaren dat voldoet aan de beweegnorm

39%

41%

41%

-

45%

▪   % Edenaren dat sport in clubverband

  24%

26%

-

-

35%

▪   % Edenaren dat niet sport2

43%

43%

-

-

▪   % Edenaren dat cultuuraanbod voldoende vindt

65%

69%

-

-

70%

▪   Deelname aantal scholen aan cultuureducatie3

13

12

12

▪   Sociale cohesie4  

6,3

-

6,3

-

▪   Woonaantrekkelijkheid Ede5

31

27

24

-

▪   % Edenaren dat een positief beeld van de gemeente heeft

-

72%

-

-

1   Voor zover (in nota's) vastgesteld; dit wordt komend jaar doorontwikkeld.
2    Depla-indicator, met percentages uit Inwoners aan het woord. KING geeft alleen voor 2014 een percentage: 51% (bron: RIVM)
3   Het betreft de schooljaren 2013-2014, 2014-2015 en 2015-2016
4   Schaalscore op 10-puntsschaal die is opgebouwd uit 4 stellingen over sociale samenhang in de buurt
5   Rangnummering woonaantrekkelijkheidsindex (Atlas voor gemeenten): Hoe lager des te aantrekkelijker.
NB   Op het gebied van Erfgoed zijn er geen indicatoren, dit komt aan bod in de nieuwe Erfgoednota.