Wat willen we bereiken?

Onderwijshuisvesting

Doel
Leerlingen in Ede kunnen gebruik maken van een aanbod van onderwijsvoorzieningen dat minimaal voldoet aan de wettelijke eisen.

Wat gaan we daarvoor doen?

Onderwijshuisvesting

1.   Uitvoeren van de voorgenomen activiteiten voor 2017 die beschreven staan in het Strategisch Huisvestingsplan. Dit plan wordt in het najaar van 2016 vastgesteld.