Wat willen we bereiken?

Sport

Doel
Meer inwoners in Ede sporten en bewegen voor vitaliteit en contact.

Subdoelen
▪   Meer inwoners voldoen aan de beweegnorm.
▪   Hogere deelname aan sportverenigingen.

Wat gaan we daarvoor doen?

Sport

Sportfaciliteiten

1.   Vaststellen van een huisvestingsplan voor buitensport om vraag en aanbod naar velden en kleedkamers op elkaar af te stemmen.
2.   Naar aanleiding van de vastgestelde zwembadvisie Zwembad De Peppel revitaliseren.
3.   Start realisatie sporthal Zandlaan.
4.   Vaststellen van de kaders voor de wijze waarop gemeente Ede de Open club-gedachte wil stimuleren en het uitvoeren van deze kaders.