▪   Visie Food (2015)
▪   Programma Economie (2013)
▪   Integrale aanpak van bedrijventerreinen en werklocaties (2015)
▪   Plan Levendig Centrum (2015/2016)
▪   Retailvisie Ede (2016)
▪   Visie werklocaties Foodvalley (2016)
▪   Verbinden en bereiken. Gemeentelijk verkeers- en vervoerplan Ede (2014)
▪   Van peloton naar kopgroep. Fietsplan gemeente Ede (2016)
▪   Nota parkeernormering gemeente (2016)
▪   Beleidsnotitie parkeren woonwijken (2012)
▪   Startnotitie duurzaam Ede (2015)
▪   Visie openbare ruimte gemeente Ede/
▪   Gebiedsopgave Veluwe (2016)
Bij diverse nota's horen uitvoeringsprogramma's.