Indicatoren

Realisatie

Streef-waarde1

2013

2014

2015

2016

▪   Aantal arbeidsplaatsen per 1000 inwoners van de beroepsbevolking2

792,3

792,1

786,7

-

▪   % Winkelvloeroppervlak dat leegstaat in Ede-Centrum (peildatum januari)

13%

15%

14%

14%

▪   Aantal toeristische overnachtingen (met betaling toeristenbelasting)8

-

1.104.322

1.198.627

-

▪   Oordeel toerist over toeristisch aanbod Ede3

-

-

-

-

▪   Oordeel Edenaren over Ede centrum (rapportcijfer)

6,6

6,3

-

-

▪   Aantal arbeidsplaatsen in de Foodsector in de gemeente Ede

3.444

3.381

-

-

▪   % Edenaren dat (zeer) tevreden is over de bereikbaarheid van de buurt met de auto4

-

-

-

-

▪   % Edenaren dat (zeer) tevreden is over de bereikbaarheid van de buurt met het OV5

-

-

-

-

▪   % Edenaren dat (zeer) tevreden is over de verkeersveiligheid in de buurt6

-

-

-

-

▪   % Edenaren dat (zeer) tevreden is over parkeergelegenheid in de buurt7

-

-

-

-

▪   Fietsgebruik Edenaren3

1   Voor zover (in nota's) vastgesteld; dit wordt komend jaar doorontwikkeld.
2   Depla-indicator
3   Indicator wordt vanaf 2016 gemeten.
4   Meest recente cijfer: 2012: 85%, wordt in 2016 weer gemeten.
5   Meest recente cijfer: 2012: 50%, wordt in 2016 weer gemeten.
6   Meest recente cijfer: 2012: 59%, wordt in 2016 weer gemeten.
7   Meest recente cijfer: 2012: 59%, wordt in 2016 weer gemeten.
8   Berekening is gebaseerd op toeristenbelasting en (nieuw ten opzichte van vorige programmabegroting) op forensenbelasting (overnachtingen door niet Edenaren in bezit van gemeubileerde woning, zoals stacaravan).