Wat willen we bereiken?

 

Economische ontwikkeling

Doel
Bevorderen van voldoende en gevarieerde werkgelegenheid.

Subdoelen
▪   Behoud en toename van bedrijven en werkgelegenheid in Ede.
▪   Toename werkgelegenheid, innovatieve bedrijven en kennisinstellingen in de (agro)foodsector en vergelijkbare keten.
▪   Een toekomstbestendige en aantrekkelijke toeristische infrastructuur.
▪   Een toekomstbestendige en aantrekkelijke centrum- en detailhandelsstructuur.

Wat gaan we daarvoor doen?

Economische ontwikkeling

1.   Ontwikkelen nieuw economisch beleid mede op basis van input van de ondernemers. Beleidsnota Economie gereed in 2017.
2.   Vanuit het programma Food en Kennis-as opzetten van netwerk binnen het agrifoodcluster.
3.   Ontwikkelen van een FoodValley monitor.
4.   Vastgestelde Retailvisie en ontwikkelen van een uitwerkingsagenda.