Indicatoren

Realisatie

Streefwaarde1

2013

2014

2015

2016

▪   Demografische druk2

55%

55%

55%

56%

▪   % gerealiseerde goedkope woningen in de totale woningbouwproductie

31%

26%

48%

-

minimaal 30%

▪   Aantal gereed gemelde nieuwe woningen3   

426

419

617

-

minimaal 400

▪   % in Ede opgewekte duurzame energie   

4,4%

4,4%

5,2%

-

20% in 2020

▪   Energiegebruik gebouwde omgeving (index 2010 = 100)                      (bron = landelijke klimaatmonitor)

104

94

-

-

1,5%p/jr
= 85 in 2020

▪   % brongescheiden huishoudelijk afval   

64%

64%

63%

-

75%

▪   Gerealiseerde bijdrage aan CO2 reductie als gevolg van afvalbeheer (ton)

18.000

18.000

17.900

-

21.260 ton

▪   Functiewisselingen buitengebied4

9

9

10

-

▪   Aanleg natuur- en landschapsontwikkeling: aantal hectare gerealiseerde nieuwe landschapselementen

9 ha

7 ha

5 ha

-

3 ha

▪   Aantal actieve vrijwilligersgroepen Natuur & Landschap5   

0

0

0

-

3 groepen

▪   Oordeel dienstverlening ruimtelijke procedures (rapportcijfer)5   

-

-

-

-

1   Voor zover (in nota's) vastgesteld; dit wordt komend jaar doorontwikkeld.
2    Depla-indicator: % personen van 0 tot 19 jaar en 65 jaar of ouder ten opzichte van de beroepsbevolking (20-64 jaar).
3   Depla-indicator (KING) geeft voor 2013: 4,6 nieuw gebouwde woningen per 1.000 woningen. Omdat recentere cijfers ontbreken is gekozen om hier de indicator “aantal gereed gemelde nieuwe woningen” op te nemen.
4   aantal plannen in buitengebied waarbij woningen zijn gerealiseerd middels inzet van sloop van agrarische bebouwing.
5   Nieuwe indicatoren eerste cijfers eind 2017.