Het Integraal Veiligheidsplan 2015-2018 "Samen sterker” is leidraad bij de aanpak van veiligheidsvraagstukken. Integrale samenwerking tussen gemeentelijke afdelingen en andere partners zoals Veiligheidshuis, politie, OM, samenwerking met 79 andere gemeenten in Oost Nederland alsmede de burgers, staat in het veiligheidsbeleid centraal. Er wordt wijkgericht en integraal gewerkt. Dit betekent dat de gemeentelijke afdelingen toezicht, beheer, veiligheid, samen met politie en andere organisaties samenwerken in vier wijkteams. De koppeling met de sociale teams is gelegd. De focus van het programma veiligheid ligt bij de aanpak van risicojeugd en zorgmijders, aanpak van High Impact Crimes, zoals diefstallen en geweldsmisdrijven, het voorkomen van radicalisering en tegengaan van hennepteelt en drugsproductie.

Het Sociaal Interventieteam (SIT) is opgericht door middel van een gecoördineerde aanpak, gebruikmakende van de mix straf en zorg (begeleiding en ondersteuning), multiproblem-gezinnen en -personen aan te pakken en weer een plek te geven in de maatschappij. Er is een samenwerkingsverband tussen de sociale partners, politie en OM.

De afdeling Toezicht werkt met bevoegde, integraal inzetbare handhavers zodat flexibel, snel, daadkrachtig en slagvaardig kan worden opgetreden. Door specialisaties op het gebied van jeugd, horeca, flora en fauna en wijkhandhavers leveren we maatwerk. Cameratoezicht geeft ondersteuning bij deze taken.