▪   Integraal Veiligheidsplan 2015-2018 "Samen sterker" Gemeente Ede (2015)
▪   Gebiedsagenda (2016)
▪   Regionale Veiligheidsstrategie 2015-2018 (2015)
▪   Evenementenbeleid (2016) (Nog te publiceren)
▪   Nalevingsbeleid Drank- en horecawet (2016)
▪   BIBOB-beleid (Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur) (2016) (Nog te publiceren)
▪   Integraal hennepconvenant Oost-Nederland (2015)
▪   Spelregels Veiligheid Evenementen (2016)