Indicatoren

Realisatie

Streef-waarde1

2013

2014

2015

2016

▪   Aantal meldingen van overlast door verward/overspannen persoon bij de politie

414

432

509

-

▪   % inwoners dat zich veilig voelt in de eigen buurt

80%

-

82%

-

83%

▪   % inwoners dat vaak overlast ervaart van omwonenden

5,3%

-

4,2%

-

▪   Aantal (geregistreerde) diefstallen uit woningen (per 1.000 inwoners)2

7,8

4,3

3,5

-

5% daling

▪   Aantal (geregistreerde) geweldsmisdrijven (per 1.000 inwoners) 2

4,3

4,6

4,8

-

▪   Aantal (geregistreerde ) vernielingen en beschadigingen in de openbare ruimte (per 1.000 inwoners) 2

5,6

5,0

5,0

-

▪   Aantal harde kern jongeren (12-24 jaar) (per 10.000 inwoners)

1,0

1,6

-

-

▪   % inwoners dat vaak overlast ervaart van groepen jongeren

8,6%

-

8,2%

-

8%

▪   Aantal veelplegers3

-

12

16

-

▪   % rItten waarin de ambulance in spoedeisende gevallen voldoet aan de   wettelijke opkomsttijd

96%

95%

95%

-

94%

▪   % ritten waarin de brandweer in spoedeisende gevallen voldoet aan de   wettelijke opkomsttijd

65%

64%

59%

-

80%

1   Voor zover (in nota's) vastgesteld; dit wordt komend jaar doorontwikkeld.
2   Depla-indicatoren
3   Personen (18 jaar of ouder) die over een periode van 5 jaar meer dan 10 misdrijven pleegden, waarvan tenminste één misdrijf in de laatste 12 maanden.