Indicatoren

Realisatie

Streef-waarde1

2013

2014

2015

2016

▪   Oordeel Edenaren leefbaarheid in de buurt (rapportcijfer)

7,4

7,4

7,5

-

7,5

▪   Oordeel Edenaren fysieke kwaliteit van de leefomgeving2

5,9

-

5,9

-

▪   Het niveau van onderhoud van de openbare ruimte (IBOR-niveau).

Basis

Iets boven Basis

Iets boven Basis

-

Basis

▪   % Edenaren dat zich actief inzet om de eigen buurt te verbeteren

18%

20%

-

1   Voor zover (in nota's) vastgesteld; dit wordt komend jaar doorontwikkeld.
2   Schaalscore die is opgebouwd uit 5 items over onderhoud/beheer openbare ruimte en voorzieningen jeugd.