Indicatoren

Realisatie

Streef-waarde1

2013

2014

2015

2016

▪ % Edenaren dat tevreden is over publieke dienstverlening 1

-

72%

-

-

75%

▪ % Edenaren dat tevreden is over gemeentelijke informatievoorziening1

-

7,1

-

-

7

▪   Personeelsformatie (fte per 1.000 inwoners)2

7,0

6,2

6,1

-

-

▪   Personeelsbezetting (fte per 1.000 inwoners) 2

7,3

6,2

6,0

-

-

▪   Kosten ambtelijk apparaat (kosten per inwoner) 2

€ 565

€ 576

€ 511

-

-

▪   Kosten externe inhuur (Kosten als % van totale loonsom en totale kosten inhuur externen) 2

12,5%

14,0%

20,9%

-

-

▪   Overheadkosten (Kosten als % van totale loonsom en totale kosten inhuur externen) 2

30,%

33,4%

31,7%

-

-

▪ % Vastgoedobjecten met minimaal niveau onderhoudskwaliteit op de totale portefeuille Maatschappelijk Vastgoed 2

-

-

99%

-

-

Voor zover (in nota's) vastgesteld; dit wordt komend jaar doorontwikkeld.

1   Indicator wordt eens in de twee jaar gemeten.
2   Depla-indicatoren, realisatie op basis Vensters voor bedrijfsvoering. 2016 nog niet bekend.