Wat willen we bereiken?

Bestuur

Doel
Het waarborgen van de lokale democratie.

Subdoelen
▪   Transparant en democratisch bestuur gericht op samenwerking
▪   Publieksparticipatie binnen planvorming en besluitvorming

Wat gaan we daarvoor doen?

Bestuur

1.   Toepassen overheids- en publieksparticipatie tussen inwoners, instellingen en de gemeente.