Wat willen we bereiken?

 
Dienstverlening
Doel
Optimaliseren van de publieke dienstverlening aan en communicatie met de inwoners.

Subdoelen
▪   Inwoners zijn tevreden over de publieke dienstverlening.
▪   Goede, heldere en tijdige informatievoorziening aan de klant (intern en extern).
▪   Waarborgen van goed voorbereide verkiezingen.

Wat gaan we daarvoor doen?

Dienstverlening

1.   Via alle kanalen krijgen burger en bedrijven dezelfde informatie, waarbij waar mogelijk steeds meer sturing plaatsvindt naar het digitale kanaal.
2.   Het proces rondom informatievoorziening stroomlijnen.
3.   Organiseren volgens draaiboek van de Tweede Kamer verkiezingen op 18 maart 2017.