Wat willen we bereiken?

 
Algemene middelen
Doel
Het waarborgen van een solide financiële positie van de gemeente.

Subdoelen
▪   Een in evenwicht verkerende begroting.

▪   Een begroting met voldoende weerbaarheid en wendbaarheid.

Wat gaan we daarvoor doen?

Algemene middelen

1. Invoering van gewijzigde regelgeving BBV.
2. Herziening Financiële Beheersverordening ex art. 212 en Regeling budget-/kredietbeheer.
3. Herziening Treasurystatuut (nota waarin beleid rond leningen en kasmiddelen is vastgelegd).