Wat willen we bereiken?

Gezondheidsondersteuning

Doel
Inwoners in Ede hebben gelijke kans op een optimale gezondheid met voorkoming of vroegtijdig opsporen van gezondheidsrisico’s en huiselijk geweld.

Subdoelen
▪   Minder inwoners worden slachtoffer van (huiselijk) geweld in afhankelijkheidsrelaties.
▪   Voorkomen en tegengaan van gezondheidsproblemen.
▪   Edenaren zijn meer zelfredzaam en weten beter hoe zij zelf gezondheidsproblemen kunnen voorkomen.
▪   Inwoners van Ede gaan bewuster en gezonder eten en drinken.

Wat gaan we daarvoor doen?

Gezondheidsondersteuning

1.   Meer partijen zijn bereikt door intensivering van de voorlichting over vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling.
2.   Naleving van de Wet op de Meldcode: invoering en monitoring van gebruik Meldcode en Verwijsindex.
3.   Uitvoeren van nieuw Plan van Aanpak over het tegengaan van discriminatie (nieuw thema wordt bepaald in het najaar).
4.   Deelname aan vervolg actieplan Frisvalley/Cleanvalley.