Wat willen we bereiken?

 
Ruimtelijke planvorming
Doel
Vergroten van de ruimtelijke kwaliteit van de fysieke leefomgeving.

Subdoelen
▪   Duidelijkheid voor inwoners en bedrijven rondom de ruimtelijke kaders van ruimtelijke planvorming.
▪   Verbeterde dienstverlening aan burgers en bedrijven die initiatief nemen om de ruimtelijke kwaliteit te bevorderen.
▪   Meer toekomstbestendige bedrijven in het buitengebied in combinatie met ontwikkeling van natuur en landschap.
▪   Inspelen op onze veranderde rol die leidt tot een gemeenschappelijk aanpak van natuur- en landschapsversterking.

Wat gaan we daarvoor doen?

Ruimtelijke planvorming

1.   Afronding project aanpak permanente bewoning recreatieterreinen inclusief voorstel vervolg.
2.   Opleveren van een uitgewerkt programma buitengebied met bijbehorend uitvoeringsprogramma.
3.   Opstarten van vrijwilligersgroepen in drie kernen om natuur en landschap te versterken.
4.   Leveren van een structuurvisie Ede Stad en een structuurvisie Bennekom.

5.   Voorbereiden implementatie Omgevingswet conform eind 2016 vast te stellen projectplan.
6.   Opstellen Visie Groen Kapitaal.