Wat willen we bereiken?

 
Vastgoed
Doel
Het tegen kostendekkende tarieven beschikbaar stellen van vastgoed voor organisaties die met hun activiteiten het beleid van de gemeente ondersteunen.

Subdoelen
▪   Een passende technische kwaliteit van het vastgoedbezit waarborgen.
▪   Een sluitende vastgoedexploitatie realiseren.
▪   Tevreden klanten.

Wat gaan we daarvoor doen?

Vastgoed

1.   Onderhoud via prestatiegerichte contracten.
2.   Uitvoeren van eerste klanttevredenheidsonderzoek gebruikers Maatschappelijk Vastgoed begin 2017.
3.   Ontwikkelen methode strategische portefeuillesturing voor het maatschappelijk vastgoed.
4.   Ontwikkelen van een meerjaren vastgoedexploitatie vanuit een kostprijsdekkende huurmethode.