Kaderstelling

Kaderstelling

▪   Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)
▪   Wet Financiering Decentrale Overheden (FIDO)
▪   Notitie Grondexploitaties 2016 van de Commissie BBV
▪   Notitie Rente 2017 van de Commissie BBV
▪   Treasurystatuut, een nieuwe nota treasury wordt in 2017 aangeboden