Wat willen we bereiken?

 
Werk en participatie
Doel
Zoveel mogelijk inwoners werken of doen mee naar vermogen en zijn zelfredzaam.

Subdoelen
▪   Meer bijstandsgerechtigden werken naar vermogen of zijn actief in de samenleving.
▪   Meer SW-werknemers zijn duurzaam aan het werk bij reguliere werkgevers.

Wat gaan we daarvoor doen?

Werk en participatie

1.   Het uitvoeren van plannen zoals beschreven het projectplan ‘’Integratie statushouders Ede’’ dat eind 2016 wordt vastgesteld.
2.   Het bouwen en implementeren van een op werk gerichte organisatie voor de dienstverlening aan alle doelgroepen van de Participatiewet. Het gaat om een nieuw lokaal participatiebedrijf voor voormalig WWB-ers, mensen met arbeidsbeperking en de SW medewerkers.
3.   Het uitvoeren van de pilot het SamenWerkBedrijf, een samenwerkingsovereenkomst tussen ACV, Permar en gemeente. Onderdeel van deze pilot is dat het onderhoud van de openbare ruimte uitgevoerd wordt met inzet van onder andere mensen met een garantiebaan.