Beleid

Grondbeleid is geen doel op zich, maar faciliteert de behoefte van particulieren en bedrijven om in Ede prettig en aantrekkelijk te wonen, te werken en te recreëren. Naast deze maatschappelijke doelen is het van belang om te werken aan een financieel gezond grondbedrijf, omdat de impact op de gemeentelijke financiën groot kan zijn. In 2015 is daarnaast de Woonvisie vastgesteld met daarin het accent op de kwalitatieve behoefte en speerpunten om daarin te voorzien.